כללים להגשת בקשות

לימונדה ישראל היא עמותה הנותנת מענקים כספיים לחולי סרטן אשר נמצאים בקושי כלכלי בזמן שהם בטיפול פעיל.

 אפשר להגיש בקשה למטופלים ולמטופלות שהם:

 •         בתוך השנה הראשונה מהאבחון (אם המחלה שלב-4 אין הגבלה של שנה)
 •         בעלי אזרחות ישראלית
 •         בעלי קושי כלכלי מוכח

אפשר להגיש בקשה פעם אחת לכל מטופל\ת (אלא אם יש הישנות של המחלה אחרי יותר משנה)

אנחנו מקבלים בקשות דרך העובדת סוציאלית בלבד. לא מקבלים בקשות ישירות מהמטופלות.

מסמכים שיש להגיש:

 1.     טופס בקשה של לימונדה ישראל
 2.     כתב וויתור סודיות
 3.     סיכום רפואי רישמי
 4.     מכתב סיכום רשמי של עו"ס
 5.     צילום ת.ז. על המטופ\ת וספח
 6.     דפי חשבון 3 חודשים אחרונים
 7.     ריכוז יתרות
 8.     אישור בעלות חשבון בנק

הסברים עבור כל מסמך:

 1. יש למלא את טופס הבקשה במלואו. לא נוכל לקבל טופס עם פרטים חסרים. חשוב למלא את כל הסכומים בטבלה של ההכנסות.  העו"ס צריך לחתום ולמלא פרטים בסוף כאימות הנתונים
 2. בנוסף יש להחתים את המטופלת על טופס ויתור סודיות הכוללת חתימה של עד לחתימה, בדרך כלל עו"ס
 3. יש לשלוח סיכום רפואי מעודכן מבית החולים. עם פרטים של שלב המחלה והטיפולים. אם עדיין לא הוחלט על טיפול, יש לחכות עם הגשת הבקשה עד לקבלת  פירוט הטיפולים הצפויים.
 4. אנו נותנים משקל רב למכתב הסוציאלי שלכם. נא לרשום מבחינתך את הרקע האישי הרפואי והכלכלי של המטופלת. כל מידע שאת חושבת שנכון להוסיף אפשר לפרט.
 5. TZ- יש לשלוח צילום ברור של תעודת זהות של המטופל\ת פלוס ספח . אם זה תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שתי הצדדים. המענקים מיועדים לבעלי אזרחות ישראלית בלבד, לא כולל תושבי קבע וארעיים, או תיירים וכו
 6. שלושה חודשים אחרונים של דפי בנק ברורים. נא לוודא שמספר החשבון מופיע על הדפים.

 אנו עוברים על דפי הבנק ומצפים שזה יהיה תואם למה שרשום בטופס הבקשה, למשל לראות תשלומים עבור משכנתא ושכר דירה יורדים ושנכנסים כספים מביטוח לאומי ומשכורת.  המטופלת יכולה לרשום הסברים עבור תנועות חריגות או סכומים חריגים.

 1. בנוסף יש לשלוח מסמך בשם "ריכוז יתרות" שמוציאים מהבנק\אתר הבנק. אפשר להוציא מהאתר של הבנק.  זה מסמך המראה לנו את היתרות  של הפיקדונות חסכונות והלוואות.  יש לשלוח אפילן אם היתרה הוא אפס.
 2. בנוסף אנחנו צריכים לקבל צילום שיק או אישור ניהול חשבון כדי לוודא  בעלות של החשבון הבנק. עם השם מופיע יחד עם המספר חשבון בדפי הבנק, א