סל מלא בבשורות טובות

משרד הבריאות בישראל אישר זה עתה את הרחבת "סל הבריאות", טיפולים ותרופות המכוסות על ידי ארבע קופות החולים בישראל לשנת 2023. ההרחבה כללה יותר מ-120 תרופות וטכנולוגיות בעלות של קרוב ל-650 מיליון שקל.

המשימה להחליט אלו תרופות וטכנולוגיות ייכללו בכל שנה היא משימה קשה. משקל האחריות על כתפי ועדת השרים הוא אדיר. ולמרות הבדלים פוליטיים, מקצועיים ואידאולוגיים, ישנה הסכמה שהמשימה אכן חשובה והכבוד לתהליך ולחברי הוועדה מתעלה על המחלוקות. כל מערכת אינה מושלמת, ויש ביקורת מוצדקת במקרים מסוימים. אבל בסך הכל, אנחנו יכולים להרגיש ברי מזל לחיות במדינה עם מערכת בריאות לאומית, שלמרות מגבלותיה, עושה הרבה למען הכלל ומבצעת דמוקרטיזציה של שירותי הבריאות מעבר למה שאנו רואים במדינות מפותחות אחרות.

שמחנו במיוחד לראות הכללת הטיפול החשוב במעכב PARP לסרטן השד. בבקשות למענקים פגשנו מצוקה כלכלית חמורה של נשאיות מוטציות BRCA שנבעו מעלות הטיפולים הללו.  זה היה שובר לב במיוחד מאחר והטיפול הזה מציע כל כך הרבה תקווה לסוגי סרטן הקשורים ל-BRCA הנפוצים כל כך בישראל, במיוחד בקרב חולות צעירות בסרטן השד והשחלות.

תודה לוועדת סל הבריאות הישראלית. ותודה לך ישראל. למערכת השואפת להיות קרן אור של שוויון וקידמה לכל אזרחיה.