"המענק שלכם גרם לי לחייך בזמנים קשים"

"המענק שלכם גרם לי לחייך בזמנים קשים"
זמן קצר לאחר שעליתי לארץ ילדתי בן. זמן קצר לאחר מכן אביו של בני נעלם ונותרתי לגדל את בני לבד בארץ זרה. אני מאמינה שבגלל הלחץ הנפשי שחוויתי, אובחנתי עם סרטן שד כמה שנים לאחר מכן. נאלצתי להפסיק לעבוד בשל הטיפולים הכימוטרפיים.
המענק שקיבלתי מכם לי מאד בעוד אני מחכה לקצבת הנכות. המענק הנדיב שקיבלתי מכם גרם לי לחייך בזמנים הקשים.
א.ז.