Recipient Hebrew

בזכות התרומה אני יותר רגועה ויודעת שלילדים שלי ולי לא יחסר אוכל וקורת גג.

read more

אף פעם לא אשכח את הדחיפה הראשונה שנתתם לי. בזכות הדחיפה הזו ניצחתי במלחמה בסרטן.

read more

אני ממש מעריכה את כל העזרה שקיבלתי כששיתפתי בסרטן ובהתפוררות הנישואין שלי לפני כמה שבועות. הייתי בהלם, בעיקר כי לא הייתי רגילה לעזרה כזו.

read more

הייתי חייבת להודות לכם. כשהעולם כולו במשבר, היה מדהים לגלות אנשים שעושים מעשים טובים כל כך. תודה רבה, לימונדה ישראל!

read more