בזכות התרומה אני יותר רגועה ויודעת שלילדים שלי ולי לא יחסר אוכל וקורת גג.